Ansøgning

Billedhuggeren, professor Gottfred Eickhoff og hustrus, maleren Gerda Eickhoffs Fond

 Ansøgningsfrister: 1. april og 1. oktober

Samtykkeerklæring

Samtykke til behandling af din ansøgning.

Ved underskrivelse af denne samtykkeerklæring giver du dit udtrykkelige samtykke til, at Gottfred & Gerda Eickhoffs Fond (herefter ”dataansvarlig” eller ”vi”) kan indsamle og behandle dine personoplysninger, herunder ansøgning, til brug for at vurdere:

1) Hvorvidt Gottfred & Gerda Eickhoffs Fond kan støtte ansøgte projekt/projekter.

Desuden skal vi bede om dit samtykke til:

2) At vi kan dele den indgivne ansøgning, i sin helhed, med fagpersoner, der indgår i Gottfred & Gerda Eickhoffs Fond bestyrelsen samt fondens administration.

Hvilke oplysninger?

  • Stamoplysninger såsom navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt cpr. nr.
  • Oplysninger og beskrivelse indsendt af ansøger
  • Relevante oplysninger, som du i øvrigt afgiver i din uploadede ansøgning

Det er obligatorisk, at du afgiver dit samtykke til behandling af ovenstående oplysninger, hvis du vil have din ansøgning behandlet og vurderet.

Dine rettigheder
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til den dataansvarlige, Gottfred & Gerda Eickhoffs Fond c/o Advokat René Offersen, Rigensgade 11, 1316 København K.

Samtykkeerklæringen kan tilbagekaldes ved at sende en e-mail til lgr@oclaw.dk. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du kan kontakte Gottfred & Gerda Eickhoffs Fond og få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler, ligesom du kan få berigtiget eventuelle forkerte personoplysninger. Hvis du ønsker personoplysninger slettet, behandlingen af dem begrænset, at gøre indsigelse mod den eller udnytte retten til dataportabilitet, kan du kontakte os.

Formål

Ansøger

Contact

Reg

reg_method

Kontooplysninger

Beskrivelse

Beløb

CV

Billedmateriale

Der kan uploades op til 12 filer i følgende formater: jpg, jpeg, png, gif. (Max fil str.: 5 MB )
Upload requirements

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.