Om Fonden

Fondens navn er ”Billedhuggeren, professor Gottfred Eickhoff og hustrus, maleren Gerda Eickhoffs fond”.

Fondens formue hidrører fra arv efter Gottfred Eickhoff og Gerda Eickhoff.

Fonden ledes af en bestyrelse, som to gange om året mødes for bl.a. at afgøre hvilke personer og projekter de mener Fonden bør støtte.

Fondens formål er flere. Blandt andet skal Fonden bidrage til at kunstværker udført af Gottfred Eickhoff og Gerda Eickhoff erhverves af eller deponeres i offentlige museer eller samlinger. Fonden skal ligeledes støtte forskning af billedhugger- og malerkunst med særligt henblik på katalogisering, gengivelse og beskrivelse af nævnte og samtidige kunstneres værker og virke.

Fonden kan endvidere vælge at støtte fortrinsvis økonomisk trængte billedhuggere eller malere eller andre bildende kunstnere samt kunststuderende ved direkte støtte som legat, eller ved køb af kunstneres værker med henblik på bortgivelse til museer, skoler, biblioteker, hospitaler eller andre offentlige institutioner.

Fonden støtter udgivelser af almen kunsthistorisk og litterær interesse.

 

Bestyrelsen:
René Offersen (formand)
Christian Filtenborg Brandt
Hanne Erlandsen
Mathilde Fenger
Marie Louise Hald

Gottfred Eickhoff